Nytt søknadsskjema

Kulturskolen har nå tatt i bruk et nytt administrasjonssystem som heter Speedadmin. Her vil alle eksisterende elever få egen login til sin portal.
Det er også gjennom denne siden du må søke om plass på ditt valgte fag. Du vil da få tilsendt en link med brukernavn og passord. Inne på din portal vil du kunne administrere dine fag, se din timeplan, kontaktinfo, kontakt info på lærer samt gjøre utmelding om du skulle ønske det.
Som foresatt vil du kunne administrere dine barn på ett og samme sted.
Etter hvert som vi tar i bruk systemet mer vil du også her kunne se årsplanen og andre nyheter.

Avslutningskonsertene og utstilling for Fræna kulturskole vil finne sted på Bedehuset i Elnesvågen 1. og 8. juni kl. 19.00

Skolen har for tiden 220 elevplasser, og tiden tillater ikke at alle for opptre, men alle er velkomne til å se og høre på sine kamerater. Hensikten med avslutningskonsertene er å presentere både bredde og mangfold ved skolen, men samtidig også elevene som har kommet lengst i musikkundervisningen. Musikkstykkene er gjerne litt lengre og antall deltagere mindre. Beklageligvis, publikumsinteresse også. Vi tror at både deltagere og tilhørere vil ha større glede hvis oppslutningen er bedre, og ber dere herved om å nevne avslutningen i deres familie- og vennekrets.

I tillegg til konserten den 8. juni skal elevene ved linje for visuell kunst still ut sine arbeid.

Avslutningskonserten betyr ikke nødvendigvis slutt på undervisningen. Snak om dette med læreren.

Det er artig å opptre, men krevende også. Derfor er det viktig at alle deltagere får ro og mulighet til å konsentrere seg og framføre sitt stykke uforstyrret. Ikke glem at i salen sitter noen som er spesielt interessert i å høre akkurat denne eleven som er på scenen.

Undervisningen i kulturskolen etter ferien starter fra mandag 22. august.

Musikalsk blandadrops

Den 5. mars kl. 12.30 skal en del lærere ved kulturskolen holde liten konsert på biblioteket i Elnesvågen under tittelen «Musikalsk blandadrops».

Gjennom samarbeid med biblioteket prøver vi å danne en ny arena for presentasjon av både elever og lærere ved kulturskolen.

 

Instrumentpresentasjon i barneskoler

20151021_084858Kari 297

Kulturskolen besøker barneskolene i Fræna. Vi har med oss ulike instrumenter som vi presenterer og elevene får anledning til å prøve dem. Bildet er fra besøk ved Haukås skole. Alle barneskolene får besøk utover høsten og vinteren. En fin mulighet til å bli kjent med de ulike instrumentene som finnes og finne ut om dette er noe barna kunne tenke seg å stifte bedre bekjentskap med.
Flere bilder i fotoarkivet

Visuell kunst

Vi ønsker alle nye og faste elever velkommen til nytt semester med kreative kvelder på Visuell kunst høsten 2015.
Vel møtt til første time i Kulturskolens lokaler på baksiden av kommunehuset mandag 21. september kl. 17.30 – 19.30.

«Opplæringen bygger på at barna skal oppøve emna til å sjå, vurdere og finne ut kva er det som er viktig i det visuelle språket. Elevane får lære grunnleggande ferdigheiter innan teikne- og malekunsten slik som billed-komposisjon, blyant- og kullteknikkar, lys og skygge-
kontrastar, penselteknikk, fargelære… Etter kvart utvidast opplæringa til å omfatte 3-dimansjonellform og bruk av forskjellige materiale.» (Fra skolens virksomhetsplan)

Nytt tilbud – visuell kunst

Fræna kulturskole starter igjen tilbud i visuell kunst.

Samtidig melder vi at det er noen ledige plasser på gitar og fiolin.

For informasjon og søknadsskjema kontakt oss på

kulturskolen@frana.kommune.no  eller på tlf. 712 68 143

www.frenakultur.no/kulturskolen